Advocatenkantoor nodig in Amsterdam?

Sociaal zekerheidsrecht in Amsterdam

Op het gebied van sociale zekerheid kent Nederland een uitgebreid stelsel aan regelgeving. Dit stelsel is gericht op mensen die wegens werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid financiële hulp nodig hebben in de vorm van bijvoorbeeld een uitkering . Of u nu een WW, WWB-uitkering, ZW-uitkering, WAO/WIA-uitkering, WAJONG-uitkering of een uitkering op grond van de Toeslagenwet heeft; bij problemen met uw uitkering kunt u in Amsterdam bij A’dam Advocaten terecht. Wij bieden deskundige en betrokken rechtshulp.

Uitkeringen

Het sociaal zekerheidsrecht regelt de rechten en plichten van werknemers, werkgevers en zelfstandigen op het gebied van uitkeringen. Bijvoorbeeld bij ziekte/arbeidsongeschiktheid en werkloosheid (WW, ZW, WAO/WIA, WAJONG, TW etc.). De uitvoerende instantie van deze uitkeringen is het UWV. Ook de Wet Werk en Bijstand (WWB) valt onder het sociaal zekerheidsrecht. Dit is een onderdeel van uw gemeente en wordt uitgevoerd door de Dienst Werk en Inkomen (DWI). Daarnaast kunnen wij u bijstaan in WMO gerelateerde zaken.

De uitvoerende instanties

De uitvoerende instanties zoals het UWV en de DWI bepalen op grond van een uitgebreid en complex stelsel van wetten en regels of u recht heeft op een uitkering. Zo wordt er beslist over uw aanvraag, kunnen zij besluiten om maatregelen op te leggen, uw lopende uitkering te verlagen of stop te zetten en zelfs overgaan tot terugvordering. Daarnaast kunnen er maatregelen worden genomen als er sprake is van fraude.

En uw rechten?

Als u het niet eens bent met een beslissing van de uitkeringsinstantie kunt u bezwaar maken of beroep instellen. Wij weten de weg in het complexe web van regels binnen de sociale zekerheid en kunnen u hierin uitstekend adviseren en bijstaan. Wij zijn specialisten op het gebied van het sociaal zekerheidsrecht en staan u bij in de bezwaarprocedure bij de uitkeringsinstanties en de beroepsprocedure bij de rechtbank. Vaak kunnen wij ook via een voorlopige voorziening (kort geding) uw belangen op zeer korte termijn veilig stellen.

Waarom kiezen voor ons?

  • Hoge kwaliteit
  • Betrokken en daadkrachtig
  • Persoonlijk en helder
  • Brede juridische basis

Afspraak inplannen

Via het afspraakformulier kunt u aangeven wat u is overkomen.
Wij nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak in te plannen.

shortcodeCommand = [bono_form]
Ochtend
Middag
Avond

Rechtsgebieden

• Familierecht
• Erfrecht
• Sociaal Zekerheidsrecht
• Civiel Recht
• Strafrecht

Werkgebied

Amsterdam, Amstelveen, Hoofddorp, Zaandam, Purmerend en Aalsmeer.

Hoofdvestiging